Czy wystawne wesele ma jeszcze sens?

Cudzoziemcy często zachwycają się polskimi weselami zwracając uwagę na panującą w czasie ich trwania rodzinną atmosferę. Podoba im się również to, że hotel w Warszawie staje się azylem dla licznej rodziny państwa młodych, a samo wesele staje się okazją do odnowienia rodzinnych więzi i zacieśnienia relacji pomiędzy osobami spokrewnionymi ze sobą. I my nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, że w polskim weselu kryje się magia, której trudno jest się przeciwstawić, coraz częściej podkreślamy jednak, że ich forma nie odpowiada nowej rzeczywistości.


Organizacja wesela w hotelu lub lokalu staje się coraz bardziej kosztownym przedsięwzięciem, a nowe spojrzenie na ekonomię sprawia, że zasada zgodnie z którą oprawa wesela jest najważniejsza, a każdy kredyt ma uzasadnienie, zaczyna budzić przede wszystkim niezadowolenie, a nie zrozumienie. Tendencja do odchodzenia od klasycznego wesela jest widoczna już od przynajmniej kilkunastu lat. W przypadku większości rodzin budzi ona jeszcze pewną niechęć i brak zrozumienia, zwłaszcza ze strony starszych ich członków, przedstawiciele młodszych pokoleń podchodzą do niej jednak z rosnącym zrozumieniem. Jest ono zresztą uzasadnione również dlatego, że zerwanie z klasycznym weselem wcale nie musi oznaczać, że uroczystość będzie mało atrakcyjna albo pozbawiona podniosłego charakteru.